AUTHOR

administrator

Pojďte do toho s námi

Děkujeme všem, kteří prošli naší "školou na zkoušku" a v cíli nám napsali vzkaz.

Více

Učení na plotě

Netradiční forma distanční výuky pro předškoláky.

Více

Zájemcům o letní příměstský tábor Vlasatice 2021

Jako každý rok bude naše škola o hlavních prázdninách pořádat dva turnusy příměstského tábora. První turnus se uskuteční od 1. – 9. 7. 2021 a druhý turnus od 12. – 16. 7. 2021.

Více

Služba vzdálené podpory

V reakci na pandemii COVID 19 nabízí Prev-Centrum, z. ú. tzv. Službu vzdálené podpory. V rámci této služby jsou nabízeny konzultace a podpora dětem, rodičům i pedagogům.

Více

Karneval v MŠ

V únoru proběhl ve školce každoroční karneval.

Více

Budoucí prvňáčci

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápis do 1. ročníku se uskuteční v pondělí 12. dubna 2021. Zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2021 dovrší 6 let. Bližší informace obdrží zákonní zástupci e-mailovou zprávou.

Více

Pokračování Projektu péče o děti I. stupně

Pro rodiče žáků I. stupně máme velmi dobrou zprávu. Město Pohořelice obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na pokračování projektu Příměstské tábory a dětské kluby od 1. 7. 2021.

Více

Kraslicová výzva

Pojďte s námi ozdobit Vlasatice. Začínáme teď!

Více