Akce

Informace

Volby do školské rady

9.září 2021 se uskutečnily volby do školské rady. Zákonnými zástupci byly zvoleny paní Iva Nováková a paní Dagmar Provázková, pedagogickými pracovníky byly zvoleny Monika Strnadová a Alena Králová.

Více

Novinky v ZŠ

Nový školní rok přináší do naší školy dvě novinky: novou učebnu výpočetní techniky a víceúčelové hřiště.

Více

Slavnostní zahájení školního roku

1 září jsme zahájili nový školní rok

Více

Ranní klub (družinka)

Pokyny pro vyplňování dokumentů

Více

Začínáme!

Školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 8 hodin na hřišti za školou.

Více

Sběr železa

Děkujeme všem občanům, kteří připravili staré železo. Utržili jsme celkem 9975 Kč.

Více

Zájemcům o letní příměstský tábor Vlasatice 2021

Jako každý rok bude naše škola o hlavních prázdninách pořádat dva turnusy příměstského tábora. První turnus se uskuteční od 1. – 9. 7. 2021 a druhý turnus od 12. – 16. 7. 2021.

Více