Družina

Režim školní družiny

 

Ve školním roce 2019/2020 je kapacita ŠD zcela naplněna, navštěvuje ji 20 dětí.
Školní družina se letos přestěhovala a je umístěna ve 2. patře budovy ZŠ.

Časové rozvržení činností

  • 11.35–12.30 vychovatelka odvádí děti, kterým skončilo vyučování, do ŠD, děti si hrají samy nebo ve skupinkách dle vlastního zájmu
  • 12.30–13.30 oběd, děti jdou společně s paní vychovatelkou
  • 13.30–14.00 společné čtení z pohádkové knihy
  • 14.00–15.00 dle počasí – společná výtvarná nebo pracovní činnost (řízená vychovatelkou), vycházka, návštěva dětského hřiště
  • 15.00–16.30 odchod dětí domů, samostatná hra dětí dle zájmu