Exkurze do čistírny odpadních vod ve Vlasaticích

Dne 31. 5. 2022 se uskutečnila exkurze 8. a 9. ročníku na čističku odpadních vod. Pan Serafinovič nám nejprve ukázal plně automatizovanou mokrou čističku č. 2. Poté jsme přišli k hlavnímu areálu, kde vše probíhá. Viděli jsme strojovnu i s náhradním agregátorem, dvě nádrže biologického čištění, kalojem, tzv. síran, kde se likvidují nebezpečné sloučeniny fosforu, zejména z pracích prášků. Před námi odebral vzorky kalů do odměrných válců, kde probíhalo usazování. Ze zařízení chybí odstředivka, kterou si vozí Povodí Moravy ke zpracování kalů s sebou. Vysušené kaly smíchané se slámou se odváží na pole jako hnojivo. Čistá voda odtéká do blízkého potoka, kde je častým návštěvníkem čáp Pepa. V řídící jednotce se ovládá celý proces přes počítač. Byli jsme poučeni o tom, co se nesmí házet do kanalizace, co nepatří do odpadu.

Julie Puttersteinová
žákyně 9. ročníku

IMG_20220531_133618_1
IMG_20220531_135158_1
IMG_20220531_135158_1
IMG_20220531_133629_1