Finanční dar od Lesů České republiky

Každým rokem na podzim se celá naše škola vrhá na sběr žaludů. Tedy pokud je k nám příroda štědrá a žaludy se urodí. Nasbíranou úrodu potom odevzdáváme Lesům České republiky, konkrétně středisku Židlochovice, za kterou dostaneme finanční odměnu. Tu potom využijeme ve prospěch dětí a žáků na různé odměny, poukazy za vyznamenání, autobusovou dopravu na společné akce apod.

 

V loňském roce jsme si zkusili zažádat o finanční dar a dozorčí rada nám tento dar v červenci schválila. Bylo to krásných 20 000 Kč. Za celou tuto částku jsme zakoupili pro I. stupeň, speciální třídu a školní družinu stavebnici Merkur, kterou žáci využívají v rámci pracovních činností i ve volných chvílích o přestávce nebo pro zábavu ve školní družině.

 

Pro žáky II. stupně byla zakoupena multifunkční skládačka Playmat, která funguje jako elektrická pilka nebo i soustruh. Žáci si na ní zkouší vyrábět jednoduché předměty ze dřeva.  Tato práce je moc baví.

 

Velmi děkujeme za tento sponzorský dar, který můžeme využívat v rámci naší práce se žáky.

 

Za žáky a pedagogy Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka