Hmyzáci

V pátek 27. května jsme u nás ve školce přivítali Dominika s Dobruškou a jejich hmyzími kamarády. S sebou přivezli například exotické kudlanky nábožné, velmi čistotné šváby, vzácné zlatohlávky a jejich larvu, strašilky, co vypadaly jako listí nebo mnohonožky. Děti si je mohly nejen zblízka prohlédnout, ale ty odvážnější si je vzaly i do ruky. To nejlepší jsme ale viděli na konec. A to štíra, kterého si ale mohla vzít na ruku jen nebojácná paní učitelka, a vrcholem Dominikovy sbírky byl sklípkan, velký jako celá dětská dlaň. Jen velmi málo dětí si ho nechtělo vzít na ruku.

Myslím, že pro nás všechny byl úžasný zážitek mít přírodu tak blízko a že jsme někteří překonali své hranice. Všechny děti byly velice odvážné.

Aneta Gajdošová
učitelka MŠ

IMG_4009
IMG_4020
IMG_3997