Organizace začátku šk. roku 2023/24

Vážení rodiče,
školní rok v ZŠ zahájíme 4. září 2023 v 8 hodin na hřišti za školou, vyučování bude končit v 8.35 hodin.
Provoz MŠ bude zahájen 4. září 2023 v 6.30 hodin.

Vyučování 5. září bude zkrácené, žáci I. stupně budou končit v 11.35 hodin, na oběd se půjde ve 12 hodin, žáci II. stupně budou končit ve 12.30 a poté půjdou na oběd.

Od 6. září probíhá vyučování podle rozvrhu hodin.

Provoz školní družiny bude zahájen 5. září. Přihlášky žáci dostanou 4. září, vyplněné je doneste buď 4. září do 10 hodin do školy, nebo hned ráno 5. září. Současně s družinou si prosím nahlaste obědy.
Ranní družina zahájí provoz 5. září v 6.30 hodin.
Informace o platbách najdete na webu školy.

Obědy si můžete přihlásit u vedoucí stravování paní Zimové. Ve školní jídelně bude přítomna od 30. 8. do 1. 9. a také 4. 9. v době od 8 do 13 hodin.

Alena Králová