Poděkování

Vážení rodiče a přátelé školy,
rok se s rokem sešel a je tu konec školního roku. Dovolte mi, abychom vám poděkovali za vaši přízeň, a podporu, ať už v podobě drobných odměn pro děti a žáky nebo jen poděkováním a stiskem ruky. Věříme, že vaši důvěru nezklameme.
Přejeme vám slunečnou a pohodovou dovolenou a po prázdninách opět na shledanou.

Mgr. Marcela Mikelová