Povinné roušky ve škole

Vážení rodiče,

 

od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkou I. stupně ZŠ). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

 

Žáci II. stupně ZŠ tedy musí mít nasazenou roušku i během vyučování, dejte prosím dětem do školy min. 3 čisté roušky každý den a sáček na použité roušky. Bude nutné je častěji vyměňovat.

 

V MŠ jsou povinné roušky pro doprovod dětí. Děti zatím zůstávají bez roušky.