Pracovní nabídka

Základní škola a Mateřská škola Vlasatice

 

hledá do svého týmu

 

učitele/učitelku 1. stupně

 

 

Požadované vzdělání: Učitelství pro 1. stupeň nebo Speciální pedagogika pro učitele

Uvítali bychom člověka empatického, komunikativního, kreativního, spolupracujícího, prostě učitele tělem i duší.

Více informací o škole na www.zsvlasatice.cz.

Nástup 26. 8. 2024

Platové zařazení dle Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě z 1. 9. 2022.

Kontakt: marcela.mikelova@zsvlasatice.cz