Přírodopisné aktivity v 6. ročníku

V jedné z hodin přírodopisu jsme využili pěkného počasí a učili jsme se venku. V parčíku blízko školy jsme hledali přírodniny metodou Alfa boxu. Vyhledané přírodniny jsme pojmenovali a rozdělili na živé a neživé. Tato činnost splnila svůj význam, žáci zjistili, co sami znají, vědí, najdou dle klíče, pojmenují, vysvětlí, objasní.

V další hodině jsme prováděli jednoduché biologické pokusy. Zjistili jsme, že mák rozdrcením na filtračním papíře zanechá mastnou skvrnu, protože je to olejnina. Skvrnu lépe vyčistil benzín než voda. Provedli jsme důkaz fotosyntézy pomocí listu muškátu a černého pruhu připevněného kancelářskou sponkou. Pomocí chromatografie jsme dokázali přítomnost různých barviv v zelených listech, zejména chlorofylu důležitého pro fotosyntézu. Jednoduchým pokusem se svíčkou jsme dokázali přítomnost kyslíku ve vzduchu.

Velice nás bavila práce s mikroskopy.

Jitka Kaňovská

PŘ 6 3
PŘ 6 4
PŘ6 alfabox 4