Profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol

Tento projekt je financován s Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu České republiky. Učitelky mateřských škol zde získají velké zkušenosti v oblasti polytechnické – pracovní. Například budou absolvovat školení práce s textile, se dřevem, netradičními materiály, práce s keramickou hlínou apod.

 

Velkým přínosem pro naši mateřskou školu je, že si můžeme pořídit interaktivní tabuli, počítače, keramickou pec nebo různé hrací prvky pro děti.