Sběr železa

10. června 2021 pořádá ZŠ a MŠ Vlasatice ve spolupráci s Obcí Vlasatice sběr železa. Máte-li staré železo, připravte ho den předem před dům. Peníze utržené za železo budou využity především na financování akcí pro děti a žáky v ZŠ a MŠ, zajištění dopravy na akce, zakoupení odměn apod.

Děkujeme