Testování žáků

V pondělí 22. 11. a 29. 11. 2021 se budou žáci ve škole opět testovat.

Pro testování platí stejná pravidla jako v jiných kolech testování. Pokud by vaše dítě mělo nově potvrzení o prodělání nemoci nebo o očkování, ať ho předloží třídnímu učiteli při nejbližším testování.

Žáci, kteří nebudou v pondělí ve škole, budou otestováni v nejbližší možný termín po nástupu do školy.

Alena Králová