Testování žáků před přijímacími zkouškami

Vážení rodiče, milí žáci,

podmínkami pro možnou účast žáka na přijímacích zkouškách na SŠ jsou
– negativní test a
– žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

Antigenní test na COVID-19 provede žákům ZŠ, ve které se vzdělávají, max. 7 dní před přijímacími zkouškami.  ZŠ vydá žákům potvrzení o provedeném testu. Bez tohoto dokladu se žák nemůže účastnit řádného termínu přijímací zkoušky.

 

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání na SŠ bude žákům v ZŠ Vlasatice probíhat ve dnech:
  termín testování čas
uchazeči o 4leté obory s maturitou
(žáci 9. ročníku)
28. dubna 2021

(středa)

8.00 hodin
uchazeči o víceletá gymnázia

(žáci 5. ročníku)

29. dubna 2021

(čtvrtek)

8.00 hodin
pro náhradní termíny JPZ 26. května 2021

(středa)

8.00 hodin
uchazeči o střední vzdělání bez maturity (vycházející žáci ze 7. – 9. ročníku) 7 dnů před konáním zkoušky – po dohodě s ředitelstvím ZŠ Vlasatice

 

Veškeré další informace naleznete v tomto dokumentu: Testování před přijímacími zk.