Testování žáků

Vážení rodiče,

ve školách okresu Brno-venkov proběhne ve dnech 1. a 8. listopadu 2021 screeningové testování žáků na onemocnění covid-19.

 

Testování proběhne první vyučovací hodinu ve třídách. Žáci si po příchodu do školy nasadí roušky a nebudou je sundávat ani ve třídě do doby, než budou vyhodnoceny testy. Žáci v ranní družince budou mít nasazené roušky, testovat se budou až první vyučovací hodinu.

 

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění  covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

 

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, např. použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení a další. Speciální podmínky se musí dodržovat do 14. listopadu.

 

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 

Screeningové testování stanovených skupin žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

 

Alena Králová