Vánoce, Vánoce přicházejí …

… a tak jsme je společně přivítali při rozsvěcování vánočního stromečku. Akce se konala první adventní neděli 27. 11. v parku u kostela. Od 16:30 hodin se zde konal jarmark, na který se děti ze školky pilně připravovaly. Tvořily svícny, sněhuláčky, voňavé pytlíky, pekly perníčky aj.

V 17 hodin, po proslovu pana místostarosty, vystoupili prvňáčci a předškoláčci se svými písničkami a básničkami. Když dozněl potlesk dětem, všichni odpočítali rozsvícení stromečků a s úsměvem na tváři jsme sledovali rozzářené oči dětí.

Jsme rádi, že jsme se po několika letech mohli opět sejít na této předvánoční akci a společně tak oslavit příchod tohoto krásného období.

Přejeme vám všem krásný adventní čas.

Hellarová Veronika

20221127_170555
20221127_170230