Vyučování od 12. 4. 2021

Rotační výuka žáků I. stupně

Od 12. 4. dochází k postupnému návratu žáků do škol v tzv. rotačním režimu.

12. 4. nastupují do školy 3., 4. a 5. třída, 1. a 2. třída se učí distančně. V následujícím týdnu se třídy “otočí”, v tomto režimu fungujeme do odvolání.

Žáci 2. stupně se nadále vzdělávají distančním způsobem.

Po příchodu do budovy si všichni vydezinfikují ruce. 

Žák nesmí vstoupit do budovy bez dětské chirurgické roušky nebo nanoroušky. S sebou mají žáci min. 2 náhradní roušky.

 

Testování

V pondělí a ve čtvrtek (2x týdně) bude probíhat testování žáků samoodběrorvými antigenními testy v testovacích místnostech. V případě pozitivního testu bude dítě odvedeno do tzv. izolační místnosti, kde setrvá do příchodu zákonného zástupce. Od ředitelství školy dostanou rodiče pozitivního žáka formulář s informacemi o pozitivním testu, je jejich povinností kontaktovat lékaře, který je odešle na PCR test.

V případě, že žák přijde do školy např. až v úterý, bude hned ráno testován v ředitelně.

Nemusí se testovat žáci, kteří donesou od lékaře potvrzení o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 90 dnech, a žáci, kteří se prokáží negativním PCR testem starým max. 48 hodin. 

 

Vyučování

1., 2., 3. a 4. ročník –  vyučování končí celý týden v 11.35 hodin

5. ročník – vyučování končí celý týden ve 12.30 hodin.

V průběhu vyučování jsou dodržována všechna hygienická opatření – mytí rukou, nasazené roušky, desinfekce, větrání, dodržování homogenity skupin apod.

 

Družina

Z organizačních důvodů nelze zajistit družinu pro 4. a 5. ročník. 

Družina 1. ročníku je ve školním klubu v přízemí, družina 2. ročníku je ve ŠD ve 2. patře.

 

Oběd 

Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, jsou na oběd automaticky nahlášeni. Pokud o oběd nemáte zájem, rodiče musí oběd odhlásit u vedoucí jídelny (jidelna@zsvlasatice.cz).

Žáci na distanční výuce, kteří mají zájem o oběd, si ho nahlásí u vedoucí jídelny a vyzvednou oběd do jídlonosiče v bočním vchodu jídelny v čase 11.00 – 11.15 hodin.

 

Používání AG testů ze slin

Test ze slin je možný použít za těchto podmínek:

– musí mít výjimku MZ – seznam naleznete zde 

– test musí být proveden ve školce/ve škole pod dohledem zaměstnance školky/školy

– zákonný zástupce si test zajistí sám, je svému dítěti u testu nápomocen, pokud toto nezajistí a pošle dítě samotné, škola nebude brát na test ze slin zřetel a dítěti nemůže být umožněn vstup do školy

 

V příloze najdete video s informacemi o testování  a letáček k testování.