Vyučování od 4. ledna 2021

Vážení rodiče,

 

od pondělí 4. ledna 2021 platí nové nařízení vlády.

Žáci 1. a 2. ročníku se vzdělávají prezenčně = chodí do školy. Výuka probíhá podle běžného rozvrhu, vyučování je však zkráceno, každý den se končí v 11.35 hodin.

Žáci 3. – 9. ročníku se povinně vzdělávají distančně = učí se z domova. Rozvrh hodin naleznete v příloze.

 

Ranní družina je zrušena. Uzavření ranního klubu

 

Školní družinu pro 1. třídu vede paní učitelka M. Kročilová, družinu pro 2. třídu vede paní vychovatelka M. Řiháčková. Družina probíhá v běžném provozu od 11.35 do 16.30 hodin. Kdo nebude chodit do družiny, odhlásí se u třídní učitelky.

Pod vedením pg. pracovníků odchází žáci na oběd. Všichni jsou od 4. ledna automaticky přihlášeni. Kdo nemá zájem o obědy, musí si je odhlásit e-mailem nejpozději do 14.00 hodin 1. 1. 2021 u vedoucí školní jídelny (jidelna@zsvlasatice.cz). Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Stravování pro žáky v distanční výuce – žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.  Tento oběd je možné vyzvednout v době od 11.00 do 11.15 hodin ve výdejním okénku školní kuchyně.

Kdo má zájem odebírat obědy v průběhu distanční výuky, nahlásí se do pátku 1. 1. 2021 e-mailem (jidelna@zsvlasatice.cz).

 

Zájmové kroužky (včetně logopedie) jsou zrušené do konce I. pololetí.

 

Provoz školy a školní jídelny se řídí doporučením MŠMT:

  • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy,
  • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

 

Provoz Mateřské školy bude zahájen 4. ledna 2021 v běžném režimu. Provoz MŠ se řídí doporučením MŠMT – povinnost nošení roušek třetích osob v prostorách školky (doprovod dětí), větrání, desinfekce, mytí rukou apod.

 

Rozvrh hodin, distanční výuka od ledna 2021

Uzaven-rannho-klubu