Zhoršená kvalita vody

Vodovody a kanalizace Břeclav upozorňují, že z důvodu zhoršení kvality vody na prameništi Nová Ves, které je zdrojem pro obec Vlasatice, je možné, že voda v rozvodné vodovodní síti obce může mít vyšší obsah dusičnanů než stanoví vyhláška č. 252/2004 Sb., v platném znění.

Doplňující informace ze dne 15. 6. 2021:  Na základě sdělení orgánu ochrany veřejného zdraví je možné dodávanou vodu používat pro vaření v jídelnách bez omezení (tzn. i v jídelnách, které vaří pro školky). Školkové děti, těhotné ženy a chronicky nemocné osoby by vodu neměly pít. Školáci a dospělí mohou vodu používat bez omezení. Voda není vhodná pro pití a přípravu pokrmů pro děti do 12 měsíců.

Z výše uvedeného vyplývá, že ve školní jídelně se bude na vaření používat i nadále voda z vodovodu, na pití bude dětem podávaná voda kupovaná nebo dovezená v barelech z nezávadného zdroje.

 

Oznámení VaK Břeclav

Rozhodnutí KHS Jihomoravského kraje

web Obce Vlasatice