ZŠ a MŠ od 10. 5. 2021

Rotační výuka

Od 10. 5. dochází k návratu žáků II. stupně do škol v tzv. rotačním režimu, žáci I. stupně pokračují v rotačním režimu.

10. 5. nastupují do školy 3., 4., 5., 7. a 9. ročník, ostatní se učí distančně. V následujícím týdnu se třídy “otočí”, v tomto režimu fungujeme do odvolání.

Po příchodu do budovy si všichni vydezinfikují ruce.

Žák nesmí vstoupit do budovy bez dětské chirurgické roušky nebo nanoroušky. S sebou mají žáci min. 2 náhradní roušky.

 

Testování

Žáci I. stupně se testují 1x týdně, vždy první den v týdnu, kdy je žák přítomen. Testování probíhá v zavedeném režimu.

Žáci II. stupně se testují samoodběrovými antigenními testy 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek. V pondělí a ve čtvrtek (v testovacích dnech) přijdou žáci II. stupně do školy již v 7.45 – v 7.50 hodin. V případě, že žák přijde do školy např. až v úterý, bude hned ráno testován v ředitelně.

Nemusí se testovat žáci, kteří donesou od lékaře potvrzení o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 90 dnech, a žáci, kteří se prokáží negativním PCR testem starým max. 48 hodin.

 

Vyučování

1., 2., 3. a 4. ročník – vyučování končí celý týden v 11.35 hodin

5. ročník – vyučování končí celý týden ve 12.30 hodin.

6. – 9. ročník – vyučování končí celý týden ve 12.30 hodin.

Třídní učitelé seznámí žáky s upraveným rozvrhem vyučování, změny se týkají především distančního vzdělávání. Začátek vyučovacích hodin se řídí běžným zvoněním.

V průběhu vyučování jsou dodržována všechna hygienická opatření – mytí rukou, nasazené roušky, dezinfekce, větrání, dodržování homogenity skupin apod.

 

Družina

Z organizačních důvodů nelze zajistit družinu pro 4. a 5. ročník.

Družina 1. ročníku je ve ŠD ve 2. patře, družina 2. ročníku je ve školním klubu v přízemí.

 

Oběd 

Žáci I. stupně se stravují v zavedeném režimu.

Žáci II. stupně, kteří se stravují ve školní jídelně, jsou na oběd automaticky nahlášeni. Pokud o oběd nemáte zájem, rodiče musí oběd odhlásit u vedoucí jídelny (jidelna@zsvlasatice.cz).

Žáci na distanční výuce, kteří mají zájem o oběd, si ho nahlásí u vedoucí jídelny a vyzvednou oběd do jídlonosiče v bočním vchodu jídelny v čase 11.00 – 11.15 hodin.

 

Používání AG testů ze slin

Test ze slin je možný použít za těchto podmínek:

– musí mít výjimku MZ – seznam naleznete zde 

– test musí být proveden ve školce/ve škole pod dohledem zaměstnance školky/školy

– zákonný zástupce si test zajistí sám, je svému dítěti u testu nápomocen, pokud toto nezajistí a pošle dítě samotné, škola nebude brát na test ze slin zřetel a dítěti nemůže být umožněn vstup do školy

 

V příloze najdete video s informacemi o testování  a letáček k testování.

 

Mateřská škola

Mateřské školy budou od 10. 5. 2021 otevřeny pro všechny děti bez nutnosti testování.