ZŠ od 17. 5. 2021

Výuka

Od 17. 5. dochází do školy všichni žáci I. stupně (bez rotace).

Žáci II. stupně pokračují v rotačním systému.

 

Po příchodu do budovy si všichni vydezinfikují ruce.

Žák nesmí vstoupit do budovy bez dětské chirurgické roušky nebo nanoroušky. S sebou mají žáci min. 2 náhradní roušky.

 

Testování

Žáci I. stupně se testují 1x týdně, vždy první den v týdnu, kdy je žák přítomen. Testování probíhá v zavedeném režimu.

Žáci II. stupně se testují samoodběrovými antigenními testy 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek. V pondělí a ve čtvrtek (v testovacích dnech) přijdou žáci II. stupně do školy již v 7.45 – v 7.50 hodin.

V případě, že žák přijde do školy např. až v úterý, bude hned ráno testován v ředitelně. Pravidla pro testování zůstávají stejná.

 

Vyučování
1. a 2. ročník – vyučování končí celý týden v 11.35 hodin
3. ročník – vyučování končí celý týden dle běžného rozvrhu hodin
4. a 5. ročník – vyučování končí celý týden ve 12.30 hodin
6. až 9. ročník – rotační výuka

 

V průběhu vyučování jsou dodržována všechna hygienická opatření – mytí rukou, nasazené roušky, dezinfekce, větrání apod.

 

Družina

Z organizačních důvodů nelze zajistit družinu pro 4. a 5. ročník.

Družina 1. a 2. ročníku je ve ŠD ve 2. patře s paní vychovatelkou M. Řiháčkovou.

 

Oběd 

Probíhá dle běžných pravidel, dbáme na zvýšenou hygienu a další stanovená pravidla.