ZŠ od 24. 5. 2021

Výuka

Od 24. 5. dochází do školy všichni žáci školy (bez rotace).

 

Po příchodu do budovy si všichni vydezinfikují ruce.

Žák nesmí vstoupit do budovy bez dětské chirurgické roušky nebo nanoroušky. S sebou mají žáci min. 2 náhradní roušky.

 

Testování

Žáci I. stupně se testují 1x týdně, vždy první den v týdnu, kdy je žák přítomen.

Žáci se testují samoodběrovými antigenními testy 1x týdně – v pondělí.

V pondělí přijdou žáci do školy již v 7.45 – v 7.50 hodin.

V případě, že žák přijde do školy např. až v úterý, bude hned ráno testován v ředitelně. Pravidla pro testování zůstávají stejná.

 

Vyučování
1. a 2. ročník – vyučování končí celý týden v 11.35 hodin
3. ročník – vyučování končí celý týden dle běžného rozvrhu hodin
4. a 5. ročník – vyučování končí celý týden ve 12.30 hodin
6. až 9. ročník – dle běžného rozvrhu hodin

 

V průběhu vyučování jsou dodržována všechna hygienická opatření – mytí rukou, nasazené roušky, dezinfekce, větrání apod.

 

Družina

Z organizačních důvodů nelze zajistit družinu pro 4. a 5. ročník.

Družina 1. a 2. ročníku je ve ŠD ve 2. patře s paní vychovatelkou M. Řiháčkovou.

 

Oběd 

Probíhá dle běžných pravidel, dbáme na zvýšenou hygienu a další stanovená pravidla.