-./—/-.-.//…//.-/-./-.././.-./…/./-././–

Tato akce začala 1. dubna v 17 hodin ve škole, pro většinu dětí skončila v 8 hodin ráno následujícího dne. Byla určena předškolákům a žákům 1. – 7. třídy.

Tématem celého odpoledne a následně večera byly knihy Jaroslava Foglara.

Děti byly rozděleny do 9 oddílů, ve kterých plnily úkoly. Nejdříve bylo nutné zapřemýšlet nad indiciemi, které nám představily téma večera, pak se tvořily oddílové vlajky a teprve potom se děti vrhly na plnění bobříků stejně jako chlapci v knize Hoši od Bobří řeky. Bobříci hbitosti, mrštnosti, květin, paměti a všechny další číhali nejen v budově školy, ale také na školním hřišti, v parčíku u kostela i před školou. Úspěšní lovci bobříků byli odměněni medailí na závěr odpolední části akce.

Večerní část byla ve znamení šifrování, protože záhad a tajemství bylo ve Foglarových knihách více než dost. První rébus čekal na všechny již v tělocvičně. Za správné rozluštění získaly skupiny mapu Vlasatic s 6 vyznačenými body, kterými museli všichni projít. Na označených místech čekaly zašifrované otázky, jejichž odpovědi si skupinky zapisovaly do připravené hrací karty. Jen ti, kteří měli dost odvahy, kteří měli dost světla v baterkách, jen ti došli na konec stezky k připravené truhlici s pokladem. Závěrečná šifra, otevření zámečku a zasloužená odměna a poslední bobřík – odvahy. A pak už jen spacák a odpočinek.

V sobotu ráno – po vydatné snídani – jsme se rozloučili. Za rok zase!

Alena Králová

 

Na fotografie z akce se podívejte v naší fotogalerii.

dav
4
5
mde