Režim školní družiny

 

Úplata za pobyt v družině činí 150 Kč za měsíc.

 

Částka k platbě za II. pololetí bude ponížena o poměrnou část, kdy byl provoz ŠD přerušen.

 

Žáci 1. a 2. ročníku – platbu za II. pololetí – 600 Kč – poukažte do 15. února 2021 na účet školy: 86- 1832610287/0100. Do zprávy pro příjemce (poznámky) uveďte: školní družina a jméno dítěte.

Žáci 3. – 5. ročníku – platbu za II. pololetí – 375 Kč – poukažte do 15. února 2021 na účet školy: 86- 1832610287/0100. Do zprávy pro příjemce (poznámky) uveďte: školní družina a jméno dítěte.

 

Školní družina je umístěna ve 2. patře budovy ZŠ.

 

Časové rozvržení činností

  • 11.35–12.30 vychovatelka odvádí děti, kterým skončilo vyučování, do ŠD, děti si hrají samy nebo ve skupinkách dle vlastního zájmu
  • 12.30–13.30 oběd, děti jdou společně s paní vychovatelkou
  • 13.30–14.00 společné čtení z pohádkové knihy
  • 14.00–15.00 dle počasí – společná výtvarná nebo pracovní činnost (řízená vychovatelkou), vycházka, návštěva dětského hřiště
  • 15.00–16.30 odchod dětí domů, samostatná hra dětí dle zájmu