Režim školní družiny

 

Zájemci o docházku do školní družiny si ve škole vyzvednou přihlášku  1. 9. 2022 v době od 8 do 12 hodin a vyplněnou ji přinesou 2. září do školy.

Letošní rok jsou otevřena dvě oddělení školní družiny:

1.oddělení je pro žáky 1.-3. ročníku a nachází se ve 2.patře ZŠ.

2.oddělení je pro žáky 4. a 5.ročníku a je umístěné v 1.patře ZŠ.

 

Provoz družin začíná 2.9. 2022

Úplata za pobyt v 1. oddělení družiny činí 210 Kč za měsíc.

Úplata za pobyt v 2. oddělení družiny činí 105 Kč za měsíc.

 

 1. oddělení:

Částku k platbě za I. pololetí 1050 Kč poukažte do 15. září 2022 na účet školy: 86-1832610287/0100. Do zprávy pro příjemce (poznámky) uveďte: 1.školní družina a jméno dítěte.

Částku k platbě za II. pololetí 1050 Kč poukažte do 15. února 2023 na účet školy: 86-1832610287/0100. Do zprávy pro příjemce (poznámky) uveďte: 1.školní družina a jméno dítěte.

 

 

 1. oddělení:

Částku k platbě za I. pololetí 525 Kč poukažte do 15. září 2022 na účet školy: 86-1832610287/0100. Do zprávy pro příjemce (poznámky) uveďte: 2.školní družina a jméno dítěte.

Částku k platbě za II. pololetí 525 Kč poukažte do 15. února 2023 na účet školy: 86-1832610287/0100. Do zprávy pro příjemce (poznámky) uveďte: 2.školní družina a jméno dítěte.

 

 

 

Časové rozvržení činností v 1. družině

 • 11.35–12.30 vychovatelka odvádí děti, kterým skončilo vyučování, do ŠD, děti si hrají samy nebo ve skupinkách dle vlastního zájmu
 • 12.30–13.30 oběd, děti jdou společně s paní vychovatelkou
 • 13.30–14.00 společné čtení z pohádkové knihy
 • 14.00–15.00 dle počasí – společná výtvarná nebo pracovní činnost (řízená vychovatelkou), vycházka, návštěva dětského hřiště
 • 15.00–16.00 odchod dětí domů, samostatná hra dětí dle zájmu

Časové rozvržení činností v 2. družině

 • 12.30–13.20 vychovatelka odvádí děti, kterým skončilo vyučování, do ŠD, děti si hrají samy nebo ve skupinkách dle vlastního zájmu
 • 12.30–14.00 oběd, děti jdou společně s paní vychovatelkou
 • 14.00–14.15 klidový režim
 • 14.15–15.00 dle počasí – společná výtvarná nebo pracovní činnost (řízená vychovatelkou), vycházka, návštěva dětského hřiště
 • 15.00 odchod dětí domů, samostatná hra dětí dle zájmu