Informace k provozu a organizaci školní družiny a ranní družiny

 

Odpolední družina
4. září dostanou žáci 1. – 3. ročníku a zájemci ze 4. – 5. ročníku přihlášku do školní družiny. Řádně
vyplněnou přihlášku (z obou stran) odevzdají rodiče do školy. Paní vychovatelky budou přijímat přihlášky
v pondělí od 8.30 do 10.00 hodin a v následující dny během provozu družiny.

 

Provoz školní družiny bude zahájen v úterý 5. 9. 2023 – v tento den mohou jít do družiny pouze žáci, kteří
nejpozději 5. září odevzdají řádně vyplněnou přihlášku a budou mít nahlášený oběd.

 

Úplata za pobyt ve školní družině činí 210 Kč za měsíc.
 

Částku k platbě za I. pololetí 1050 Kč poukažte do 15. září 2023 na účet školy: 86-1832610287/0100. Do
zprávy pro příjemce (poznámky) uveďte: školní družina a jméno dítěte.
Částku k platbě za II. pololetí 1050 Kč poukažte do 15. února 2024 na účet školy: 86-
1832610287/0100. Do zprávy pro příjemce (poznámky) uveďte: školní družina a jméno dítěte.

 

Ranní družina
4. 9. si zájemci o ranní družinu vyzvednou přihlášku do ranní družiny. Odevzdají ji před zahájením
docházky vychovatelce.

 

Provoz ranní družiny bude zahájen 5. 9. 2023 v 6.30 hodin.

 

Úplata za pobyt v ranní družině činí 50 Kč za měsíc.

 

Částku k platbě za I. pololetí 250 Kč poukažte do 15. září 2023 na účet školy: 86-1832610287/0100. Do
zprávy pro příjemce (poznámky) uveďte: ranní družina a jméno dítěte.
Částku k platbě za II. pololetí 250 Kč poukažte do 15. února 2024 na účet školy: 86-1832610287/0100. Do
zprávy pro příjemce (poznámky) uveďte: ranní družina a jméno dítěte.