Školní časopis

Pokud byste měli zájem o tištěnou verzi časopisu, za dobrovolný příspěvek si můžete časopis vyzvednout ve škole přes třídní učitele.