Informace a dokumenty pro strávníky ŠJ Vlasatice

 

Provoz školní jídelny

 

Vedoucí školní jídelny je přítomna pondělí – pátek od 6.00 do 14.30 hodin.

 

Provozní doba       6:30 – 14:30 hodin
Výdejní doba pro cizí strávníky       11:00 – 11:30 hodin
Výdejní doba pro děti a zaměstnance       11:30 – 14:00 hodin

[table id=3 /]

[table id=4 /]

[table id=5 /]

Přihlašování a odhlašování stravy

 

Dítě/žáka ke stravování přihlásí zákonní zástupci podáním přihlášky, která platí jeden školní rok. Pokud zákonní zástupci chtějí ukončit stravování dítěte, odhlásí písemně u vedoucí ŠJ.

 

Při nepřítomnosti strávníka se jídlo přihlašuje a odhlašuje den předem do 14.00 hodin na tel.: 519 324 228 nebo e-mailem: jidelna@zsvlasatice.cz

 

Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze: