Informace a dokumenty pro strávníky ŠJ Vlasatice

 

Provoz školní jídelny

 

Vedoucí školní jídelny je přítomna pondělí – pátek od 6.30 do 14.30 hodin.

 

Provozní doba       6:30 – 14:30 hodin
Výdejní doba pro cizí strávníky       11:00 – 11:30 hodin
Výdejní doba pro děti a zaměstnance       11:30 – 14:00 hodin
Stravné v MŠděti do 6 let včetněděti od 7 let  
Přesnídávka13,- Kč13,- Kč
Oběd22,- Kč25,- Kč
Svačinka11,- Kč11,- Kč
Stravné v ZŠžáci 6 až 10 letžáci 11 až 14 letžáci 15 a více let 
Oběd35,- Kč 37,- Kč 38,- Kč
Cizí strávnící90,- Kč
Přihlašování a odhlašování stravy

 

Dítě/žáka ke stravování přihlásí zákonní zástupci podáním přihlášky, která platí jeden školní rok. Pokud zákonní zástupci chtějí ukončit stravování dítěte, odhlásí písemně u vedoucí ŠJ.

 

Při nepřítomnosti strávníka se jídlo přihlašuje a odhlašuje den předem do 14.00 hodin na tel.: 519 324 228 nebo e-mailem: jidelna@zsvlasatice.cz

 

Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze: