Prohlášení o přístupnosti

 
Základní škola a Mateřská škola Vlasatice, Vlasatice 3, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.zsvlasatice.cz.

 
 

Stav souladu
 
Webové stránky www.zsvlasatice.cz jsou plně v souladu se Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti).

 

Pro zobrazení dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný prohlížeč, nejlépe Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.

 
 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
 
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 9. 2020

 

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek Filipem Kratochvílem.

 

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

 
 
Zpětná vazba a kontaktní údaje
 
Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: info@pokr-it.cz

 
 
Postup pro prosazování práva
 
V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz