AUTHOR

administrator

Vyučování od 4. ledna 2021

Žáci 1. a 2. ročníku se vzdělávají prezenčně = chodí do školy. Výuka probíhá podle běžného rozvrhu, vyučování je však zkráceno, každý den se končí v 11.35 hodin. Žáci 3. – 9. ročníku se povinně vzdělávají distančně = učí se z domova.

Více

Poděkování

Rádi bychom poděkovali rodičům, kteří se zapojili do naší výzvy Chci být ve školní knihovničce.

Více

Vánoce pro zvířátka

Jako každý rok jsme se vydali přichystat zvířátkům Vánoce.

Více

Chci být ve školní knihovničce

Vážení čtenáři, tyto knihy by se rády staly součástí naší školní knihovny.

Více

Sběr starého železa

12. listopadu 2020 uspořádal Obecní úřad Vlasatice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Vlasatice sběr starého železa. Celkový výtěžek 8074 Kč se využije na akce pro děti MŠ a žáky ZŠ.

Více

Kouzelník v MŠ

Ve čtvrtek 12. 11. 2020 k nám do MŠ zavítal kouzelník. Všichni jsme byli jeho vystoupením doslova nadšení a vtaženi do světa kouzel.

Více

Projekt 72 hodin v MŠ

16. října se MŠ zapojila do projektu 72 hodin.

Více

Distanční výuka aktivně

Během distanční výuky vůbec nezahálíme. Žáci 5. - 9. ročníku svou aktivitou získávají body, které využijí pro výběr projektů ke sponzorování. Poté Skupina ČEZ prostřednictvím Nadace ČEZ finančně daný projekt podpoří.

Více