Budoucí prvňáčci

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápis do 1. ročníku se uskuteční v pondělí 12. dubna 2021. Zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2021 dovrší 6 let. Bližší informace obdrží zákonní zástupci e-mailovou zprávou.

Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka ZŠ a MŠ Vlasatice