Certifikát Quality Label

Téměř před rokem celá naše škola „žila“ závěrem projektu „Rodina a my“ v rámci evropského projektu e-Twinning, při kterém žáci navázali kontakt se slovenskou školou. Navzájem se seznamovali, zadávali si různé úkoly, poznávali zvyky a kulturu partnerské školy.

 

Vrcholem bylo odpoledne ve škole, kterého se zúčastnila široká veřejnost. Zde jsme ochutnávali nejrůznější marmelády a různé zákusky a laskominy, které připravovaly rodinné týmy, prostřednictvím videokonference jsme se také spojili s partnerskou školou na Slovensku a o dobroty se alespoň virtuálně podělili. Určitě si na tuhle „mega“ akci vzpomenete všichni, kteří jste byli přítomni.

 

A tahle celá společná práce nevyšla naprázdno! Náš projekt byl oceněn certifikátem Quality Label v rámci České republiky.

 

Chtěla bych poděkovat kolegyni Mgr. Kristýně Vrobelové a Bc. Dagmar Sedlákové za nápad a přípravu projektu, dále všem svým kolegyním, které nemalou měrou přispěly k našemu úspěchu, a v neposlední řadě také panu Mgr. Vítu Hrabinovi, který nám byl nápomocem při realizaci videokonference. Poděkování patří samozřejmě vám všem, milí rodiče a přátelé školy, kteří jste nám pomohli závěr projektu uskutečnit.

 

Věřím, že tento úspěch nebyl poslední.

 

Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka