Česko čte dětem

 

V roce 2006 Eva Katrušáková založila neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem®, která šestým rokem úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice.
Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.
Podporou hlasitého předčítání pomáháme utvářet pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Naše aktivity jsou určeny nejen dětem, zapojujeme všechny generace.

 

Pravidelné čtení dítěti:
– uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte
– vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem
– podporuje psychický rozvoj dítěte
– posiluje jeho sebevědomí
– rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování
– formuje čtecí a písemné návyky
– učí samostatnému myšlení – logickému a kritickému
–  rozvíjí představivost
– zlepšuje soustředění, uklidňuje
– trénuje paměť
– ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole
– přináší všeobecné znalosti
– učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla
– rozvíjí smysl pro humor
– je výbornou zábavou
– zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači
– je to únik od nudy, neúspěchů a problémů
– chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury
– je prevencí patologických jevů
– formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život
– je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte

 

Naše škola je do projektu také zapojena, bližší informace najdete na internetových stránkách www.celeceskoctedetem.cz