Čtenářské dílny

Nakupujeme knihy do školní knihovny

 

Naší škole se podařilo získat finanční prostředky na projekt Hravé čtení, který je realizován v rámci tzv. Výzvy 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Získané finanční prostředky budou využity na zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.

 

Aby bylo možné tuto aktivitu realizovat a aby děti měly větší motivaci číst, nakoupíme do školní knihovny zhruba 400 knih, odbornou literaturu a několik elektronických čteček. Ze zbylých peněz jsme pořídili pomůcky, se kterými budou žáci pracovat v hodinách čtení a literatury. Všechny zakoupené knihy a pomůcky budou škole sloužit po mnoho dalších let.