Čtenářský klub

Ve školním roce 2021/2022 mohli žáci 3. – 5. tříd navštěvovat čtenářský klub, který byl zaštiťován projektem Šablony III. Díky tomuto projektu byla školní knihovna obohacena o téměř 50 dětských knih.
Každé pondělí jsme se se 7 žáčky setkávali ve školní knihovně a odhalovali tajemství, která byla skryta za písmenky v knihách. Každá lekce byla věnovaná některé z knih. Věnovali jsme se pohádkovým příběhům, ale také příběhům s dětským hrdinou, zbyl čas i na odborné knihy a encyklopedie. Při práci s knihami si žáci především procvičili čtení, pracovali různými čtecími technikami, využívali rozličné čtenářské strategie, práci s tabletem. Děti představovaly živé obrazy, dramatizovaly text, hrály si na novináře apod.
Neodolali jsme např. knihám Dobrý svět od Aleny Ježkové, Povídání o pejskovi a kočičce, knihám Eliáš a babička z vajíčka, Lichožrouti, Mikuláš a jeho přátelé, Babička drsňačka, Neználkovy příhody, Havětník, Paní Láryfáry, Kronika města Kocourkova a dalším příběhům, povídkám a básničkám.
Věřím, že práce v klubu byla pro děti nejen zábavná, ale byla též přínosným doplňkem dílen čtení, které znají děti z běžného vyučování.

Alena Králová

20211206_141920
20211122_145919
20211122_142026
20220221_142313