Den Země

Již po několikáté se naše škola připojila k mnoha školám v 193 zemí světa, které si připomínají Den Země, který je každoročně celosvětově organizován 22. dubna. V rámci výuky na naší škole proběhl tento den v pátek 21.4. formou tematické výuky. V rámci všech předmětů žáci vypracovávali různorodé úkoly související s ochranou životního prostředí, při nichž se dozvěděli řadu zajímavých informací např. z oblasti recyklace odpadu. Diskutovali o problémech týkající se ochrany přírody, hledali možnosti snižování stále rostoucí produkce odpadu a pomoci zlepšit životní prostředí ve svém nejbližším okolí.

Petra Jančíová

VV_3. a 5.ročník_2
tématická výuka_6.r.
aj_9.ročník
PČ_8.ročník_1