Děti online – seminář pro rodiče

Matka Tereza z Kalkaty (známá misionářka, která pomáhala nejchudším lidem v Indii) dostala při výslechu na policii otázku: „Co si vůbec myslíte, že zachráníte miliony lidí?“ Ona na to v klidu odpověděla: „Pane policisto, když chcete napočítat do milionu, jak začnete počítat?“ On začal: „jedna, dva, tři…“ a více se již neptal.

Na tento příběh jsem si vzpomněla při semináři „Děti online“, kde se nás sešlo několik rodičů a po úvodní analýze dnešního online světa, jeden z rodičů řekl: „Nás šest asi tento problém nevyřeší.“ Bylo to vtipné konstatování, protože nás nebylo mnoho, ale počítat se začíná vždy od jedničky.

Přednášející nám vtipným a velmi věcným způsobem ukázali rizika, na která si musíme dávat pozor a také způsoby, jak pomáhat dětem, aby šly “s dobou”, a přitom je online svět neoklamal a nevyužil. Obdrželi jsme brožuru s velkým množstvím podnětů a informací, které lze aplikovat do života. Vřelá díky přednášejícím, že nám zprostředkovali také pohledy dětí, protože vedou na mnoha školách semináře i pro ně. Bylo vidět, že se v problematice dobře orientují a přednáška byla postavena na konkrétních příkladech.

Mně osobně to otevřelo cestu, jak mé děti více chápat. Například proč jsou frustrované, když musí přecházet ze světa „online“ do reality, proč trávení času na mobilu nebo počítači může vést k narušení psychické pohody, a jak s tím pracovat. Dále nám vysvětlili, jak je důležité vést děti ke správným hodnotám, protože jediné uznávané hodnoty na sociálních sítích jsou vzhled a výkon. Pokud děti nenaučíme, že dobrý a pěkný život není jen o úspěchu a vzhledu, mohou být v budoucnosti vystaveny velkým zraněním a tomu chceme všichni předejít. Vyrovnané a zdravé děti jsou naše budoucnost.

Díky setkání jsme si uvědomili, že jsme na jedné lodi. Všichni chceme pro děti to nejlepší, ochránit je a doprovázet při prvních krocích, ať už online, nebo v realitě každodenních výzev. Proto každému tento seminář doporučuji a jsem velmi ráda, že takovéto akce škola organizuje. Protože pokud chceme někoho vést, musíme znát cestu.

Zuzana Solničková