Dopravní soutěž

Po třech letech se naše škola opět zúčastnila dopravní soutěže mladých cyklistů. Dne 10. 5. 2022 se konalo oblastní kolo v Pohořelicích a v něm byla naše škola zastoupena 2 čtyřčlennými družstvy – jedno družstvo tvořili žáci 6. třídy a druhé družstvo tvořili žáci 7. třídy. Podmínkou bylo, aby v každém družstvu byla zastoupena 2 děvčata a 2 kluci.

Žáci obou tříd museli prokázat znalosti v oblasti pravidel silničního provozu a zdravovědy. A jako cyklisté museli zvládnout jak jízdu po dopravním hřišti, kde měli ukázat, zda znají dopravní značky, tak jízdu zručnosti, která spočívala v jízdě přes překážky různého druhu. V oblastním kole se naši žáci umístili na krásném 3. a 5. místě.

Družstva na prvních třech místech postupovala do okresního kola. Takže jedno družstvo (a to 4 žáci 6. ročníku) se těšilo na další klání, které se konalo 18. 5. 2022 opět v Pohořelicích. Větší nároky na znalosti a dovednosti byly evidentní, což se projevilo i v umístění našeho družstva, které skončilo na krásném 6. místě. Oběma družstvům děkujeme za reprezentaci naší školy a blahopřejeme ke krásným umístěním.

Petra Jančíová

DSC05984
DSC06018
DSC05997
DSC06013