eTwinning

Výsledky podzimního kola hodnocení Quality Label. (září 2016)

 


 

Vážení účastníci a příznivci eTwinningu!

 

Dnes je výjimečný den, protože eTwinning slaví desáté narozeniny. Ve skutečnosti je to ale vaše oslava. Chtěl bych vám srdečně poděkovat za to, že se aktivně zapojujete do tohoto dynamického společenství evropských škol. Z mého pohledu jde o jednoznačný úspěch, neboť naše komunita, která v prvním roce čítala 12 200 registrovaných učitelů, se dnes rozrostla na více než 326 000 členů z téměř 145 000 škol. Zapojila se tedy skoro polovina škol v Evropě a tento počet ještě poroste.

 

V žádném případě nejde jen o úspěch, který lze vyjádřit čísly – nesmíme opominout nadšení účastníků eTwinningu, zájem, který tato aktivita vzbuzuje i mimo Evropu, ani její dosavadní význam pro učitele, školy a žáky, kterým pomáhá inovovat jak výuku, tak samotné učení se.

 

Evropská unie dnes stojí před svou největší výzvou: dokážeme zachovat společnost, která je nejen otevřená a rozmanitá, ale projevuje také soudržnost a žije pokojně? Konflikty v sousedních zemích, migrační tlaky na vnějších hranicích Evropské unie a teroristické útoky v našich městech – to vše propůjčuje této otázce novou naléhavost.

 

Evropa musí své základní hodnoty, totiž svobodu, rovnost, pluralitu, toleranci, spravedlnost a solidaritu, předat dalším generacím. Tento zásadní proces probíhá z velké části ve třídách, od školek přes střední školy až po univerzity. Vzdělávání nejenže rozvíjí znalosti a dovednosti, ale pomáhá také mladým lidem, aby se z nich stali odpovědní a otevření členové společnosti, kteří respektují ostatní. O učitele, kteří připravují naše děti na cestu životem, se proto musíme řádně starat. Povolání učitele by se mělo těšit nejvyšší prestiži.

 

V této souvislosti má eTwinning ohromný potenciál rozšiřovat obzory a prolamovat bariéry, protože učí žáky toleranci a umožňuje jim zakoušet rozmanitost a učit se praxí. Vám, učitelům, dává také možnost profesně se rozvíjet, navzájem se učit a předávat si zkušenosti. Jsem přesvědčen, že získané dovednosti a zkušenosti vám poslouží i za branami školy a pomohou vám utvářet společnost aktivních, odhodlaných a tolerantních občanů, kteří přistupují k ostatním s respektem. To je pro mne jedinečným a hlavním úspěchem eTwinningu, za který vděčíme vaší angažovanosti a odhodlání, vaší štědrosti, nadšení i vašemu času.

 

Z celého srdce vám za to vše děkuji a přeji vám všem … všechno nejlepší k narozeninám!

 

Tibor Navracsics
Komisař EU pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport

 

Dnes je výjimečný den, protože eTwinning slaví desáté narozeniny. Ve skutečnosti je to ale vaše oslava. Chtěl bych vám srdečně poděkovat za to, že se aktivně zapojujete do tohoto dynamického společenství evropských škol. Z mého pohledu jde o jednoznačný úspěch, neboť naše komunita, která v prvním roce čítala 12 200 registrovaných učitelů, se dnes rozrostla na více než 326 000 členů z téměř 145 000 škol. Zapojila se tedy skoro polovina škol v Evropě a tento počet ještě poroste.

 

V žádném případě nejde jen o úspěch, který lze vyjádřit čísly – nesmíme opominout nadšení účastníků eTwinningu, zájem, který tato aktivita vzbuzuje i mimo Evropu, ani její dosavadní význam pro učitele, školy a žáky, kterým pomáhá inovovat jak výuku, tak samotné učení se.

 

Evropská unie dnes stojí před svou největší výzvou: dokážeme zachovat společnost, která je nejen otevřená a rozmanitá, ale projevuje také soudržnost a žije pokojně? Konflikty v sousedních zemích, migrační tlaky na vnějších hranicích Evropské unie a teroristické útoky v našich městech – to vše propůjčuje této otázce novou naléhavost.

 

Evropa musí své základní hodnoty, totiž svobodu, rovnost, pluralitu, toleranci, spravedlnost a solidaritu, předat dalším generacím. Tento zásadní proces probíhá z velké části ve třídách, od školek přes střední školy až po univerzity. Vzdělávání nejenže rozvíjí znalosti a dovednosti, ale pomáhá také mladým lidem, aby se z nich stali odpovědní a otevření členové společnosti, kteří respektují ostatní. O učitele, kteří připravují naše děti na cestu životem, se proto musíme řádně starat. Povolání učitele by se mělo těšit nejvyšší prestiži.

 

V této souvislosti má eTwinning ohromný potenciál rozšiřovat obzory a prolamovat bariéry, protože učí žáky toleranci a umožňuje jim zakoušet rozmanitost a učit se praxí. Vám, učitelům, dává také možnost profesně se rozvíjet, navzájem se učit a předávat si zkušenosti. Jsem přesvědčen, že získané dovednosti a zkušenosti vám poslouží i za branami školy a pomohou vám utvářet společnost aktivních, odhodlaných a tolerantních občanů, kteří přistupují k ostatním s respektem. To je pro mne jedinečným a hlavním úspěchem eTwinningu, za který vděčíme vaší angažovanosti a odhodlání, vaší štědrosti, nadšení i vašemu času.

 

Z celého srdce vám za to vše děkuji a přeji vám všem … všechno nejlepší k narozeninám!

 

Tibor Navracsics
Komisař EU pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport

 


 

V listopadu se nám podařilo navázat kontakt  s Rebeccou Dalachani z řecké 3rd Korydallos Primary School nedaleko Athén. Začali půlroční projekt týkající se Starých řeckých bájí a pověstí. Protože se naše děti učí Staré pověsti české, dohodli jsme se s tamějšími pedagogy na vzájemné spolupráci v rámci evropského projektu ‚E-Twinning‘, který podporuje mediální a multikulturní výchovu, rozvíjí komunikaci v cizím jazyce a je  dotován z prostředků Evropské unie.

 

Děti si elektronickou cestou vymění obrázky doplněné jednoduchými anglickými popisky. Komunikace bude probíhat v angličtině. Momentálně jsme ve fázi seznamování a vytváříme krátkou prezentaci naší školy.

 

Mgr. Kristýna Vrobelová