EU – peníze školám – Hodnocení projektu EU peníze školám

V rámci oblasti podpory 1.4 operačního programu EU „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ se naše škola zapojila do projektu EU peníze školám. Na základě předloženého Projektového záměru jeho posouzení a schválení MŠMT byla škole poskytnuta dotace. Samotný projekt byl realizován od září 2011 do února 2014. Z předložených klíčových aktivit byla prioritně vybrána šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, díky které jsme zmodernizovali počítačovou učebnu zakoupením nového serveru, žákovských stanic, interaktivní tabule, projektorů a notebooků. Současně byly učiteli tvořeny výukové učební materiály. Díky tomu došlo v mnohých předmětech k efektivnější a kvalitnější výuce. Byl kladen důraz na rozvoj čtenářské, matematické, finanční a informační gramotnosti. Žáci byli vedeni k práci s moderními technologiemi. Škola nyní disponuje souborem 240 výukových materiálů, které byly ověřeny ve výuce a nadále jsou využívány jako učební pomůcky. V rámci podpory čtenářské a matematické gramotnosti (šablony I/3 a IV/3) bylo realizováno další vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelé cizích jazyků absolvovali metodické workshopy (II/3) a roční jazykový kurz (II/4).

 

Shrnutím se dá konstatovat, že se dané cíle předložené v projektovém záměru podařilo naplnit. Pomocí projektu mohla škola nejen prostřednictvím technického a materiálního vybavení, ale i dalšího vzdělávání pedagogů, připravit podmínky pro zkvalitnění a zefektivnění práce. Díky interaktivní formě vzdělávání se pedagogové naučili pracovat s informačními technologiemi a vytvářet tak materiály, které podporují užívání technologií ve výuce.