EU – peníze školám – Kompletní sady DUM

Chemie – 9. ročník
VY_32_INOVACE_01_ALKANY
VY_32_INOVACE_02_ALKENY
VY_32_INOVACE_03_ALKYNY
VY_32_INOVACE_04_ARENY
VY_32_INOVACE_05_CYKLOALKANY
VY_32_INOVACE_06_TEST_CYKLOALKANY_ALKANY
VY_32_INOVACE_07_TEST_ALKENY_ALKYNY
VY_32_INOVACE_08_UHLOVODÍKY
VY_32_INOVACE_09_UHLOVODÍKY_A_AUTOMOBILISMUS
VY_32_INOVACE_10_ÚVOD_ORGANICKÁ_CHEMIE

 

Chemie – 8. ročník
VY_32_INOVACE_01_TEST_DVOUPRVKOVÉ_SLOUČENINY
VY_32_INOVACE_02_VÝZNAMNÉ_OXIDY
VY_32_INOVACE_03_HALOGENIDY_DVOUPRVKOVÉ_SLUČENINY
VY_32_INOVACE_04_SULFIDY
VY_32_INOVACE_05_PL_SULFIDY
VY_32_INOVACE_06_PL_OXIDY_2
VY_32_INOVACE_07_TEST_OXIDY_SULFIDY
VY_32_INOVACE_08_PL_OXIDY
VY_32_INOVACE_09_OXIDY_NÁZVOSLOVÍ
VY_32_INOVACE_10_PL_HALOGENIDY

 

Matematika – 6. ročník
VY_32_INOVACE_41_dělitel, prvočíslo, číslo složené
VY_32_INOVACE_42_dělitelnost 2, 5, 10
VY_32_INOVACE_43:dělitelnost 3, 4, 6, 9
VY_32_INOVACE_44_násobek
VY_32_INOVACE_45_násobení/ dělení desetinných čísel
VY_32_INOVACE_46_nejmenší společný násobek
VY_32_INOVACE_47_největší společný dělitel
VY_32_INOVACE_48_porovnávání, zaokrouhlování des. Čísel
VY_32_INOVACE_49_sčítání/ odčítání velikostí úhlů
VY_32_INOVACE_50_sčítání/ odčítání desetinných čísel
VY_32_INOVACE_51_pravidelné hranoly, povrch, objem
VY_32_INOVACE_52_jehlan
VY_32_INOVACE_53_komolý jehlan
VY_32_INOVACE_54_komolý kužel
VY_32_INOVACE_55_povrch a objem koule
VY_32_INOVACE_56_objem jehlanu
VY_32_INOVACE_57_objem kuželu
VY_32_INOVACE_58_povrchy a objemy těles
VY_32_INOVACE_59_povrch jehlanu
VY_32_INOVACE_60_povrch kuželu

 

Matematika – 3.ročník

VY_32_INOVACE_81_opakování čtverec
VY_32_INOVACE_82_dělení se zbytkem
VY_32_INOVACE_83_přirozená čísla do 1000
VY_32_INOVACE_84_jednotky času
VY_32_INOVACE_85_jednotky délky
VY_32_INOVACE_86_kvádr
VY_32_INOVACE_87_násobení dělení mimo obor m. nás.
VY_32_INOVACE_88_násobení v oboru m. násobilky
VY_32_INOVACE_89_obdélník
VY_32_INOVACE_90_pamětné sčítání  a odčít trojcif čísel
VY_32_INOVACE_91_písemné sčítání
VY_32_INOVACE_92_porovnávání čísel do 1000
VY_32_INOVACE_93_přírozená čísla do 1000
VY_32_INOVACE_94_násobení mimo obor. Malé nás
VY_32_INOVACE_95_procvičování sčítání odčítání
VY_32_INOVACE_96_procvičování geometrických pojmů
VY_32_INOVACE_97_rovina rovinné útvary
VY_32_INOVACE_98_sčítání odčítání do 1000
VY_32_INOVACE_99_troúhelník
VY_32_INOVACE_100_zaokrouhlování na desítky

 

Prvouka – 1,2,3.ročník

VY_32_INOVACE_141_obchod
VY_32_INOVACE_142_domácí zvířata
VY_32_INOVACE_143_hodiny, dny
VY_32_INOVACE_144_člověk
VY_32_INOVACE_145_doma
VY_32_INOVACE_146_jíme zdravě
VY_32_INOVACE_147_látky a jejich vlastnosti
VY_32_INOVACE_148_látky pevné, kapalné, plynné
VY_32_INOVACE_149_lidský život
VY_32_INOVACE_150_měříme délku, objem, hmotnost
VY_32_INOVACE_151_odpady, likvidace
VY_32_INOVACE_152_pečujeme o čistotu
VY_32_INOVACE_153_popis ptáka
VY_32_INOVACE_154_popis savce
VY_32_INOVACE_155_přírodniny a lidské výtvory
VY_32_INOVACE_156_roční období
VY_32_INOVACE_157_smysly člověka
VY_32_INOVACE_158_volně žijící ptáci
VY_32_INOVACE_159_volně žijící zvířata
VY_32_INOVACE_160_zelenina

 

Matematika – 1. a 2. ročník
VY_32_INOVACE_121_číselná řada 5
VY_32_INOVACE_122_číselná řada 10
VY_32_INOVACE_123_číselná řada 20
VY_32_INOVACE_124_dělení 2
VY_32_INOVACE_125_násobení 2
VY_32_INOVACE_126_odčítání do 20 s přechodem
VY_32_INOVACE_127_sčítání odčítání do 5
VY_32_INOVACE_128_sčítání odčítání do 10
VY_32_INOVACE_129_sčítání odčítání do 20 bez přechodu
VY_32_INOVACE_130_sčítání do 20 s přechodem

 

Anglický jazyk – 3.4.5.ročník

VY_32_INOVACE_161_barvy
VY_32_INOVACE_162_zájmena
VY_32_INOVACE_163_neurčitý člen
VY_32_INOVACE_164_čísla do 10
VY_32_INOVACE_165_Halloween 3
VY_32_INOVACE_166_jídlo
VY_32_INOVACE_167_Halloween 4
VY_32_INOVACE_168_Vánoce 4
VY_32_INOVACE_169_Opakování
VY_32_INOVACE_170_sporty
VY_32_INOVACE_171_there is/ are
VY_32_INOVACE_172_země
VY_32_INOVACE_173_Halloween 5
VY_32_INOVACE_174_Vánoce 5
VY_32_INOVACE_175_Vánoce slovíčka
VY_32_INOVACE_176_V obchodě
VY_32_INOVACE_177_povolání
VY_32_INOVACE_178_měsíce
VY_32_INOVACE_179_Old Macdonald
VY_32_INOVACE_180_roční období

 

ANGLICKÝ JAZYK 6 ,7, 8, 9
VY_32_INOVACE_181_opakování 1
VY_32_INOVACE_182_opakování 2
VY_32_INOVACE_183_popis zvířete
VY_32_INOVACE_184_Velká Británie
VY_32_INOVACE_185_Čarodějnice
VY_32_INOVACE_186_podstatná jména
VY_32_INOVACE_187_otázky
VY_32_INOVACE_188_požár Londýna
VY_32_INOVACE_189_Vánoce část 1
VY_32_INOVACE_190_Vánoce část 2
VY_32_INOVACE_191_předpřítomný čas slovesa
VY_32_INOVACE_192_Díkůvzdání
VY_32_INOVACE_193_USA zajímavosti
VY_32_INOVACE_194_USA úvod
VY_32_INOVACE_195_Kanada
VY_32_INOVACE_196_PoselchPolarexpedition
VY_32_INOVACE_197_Velká Británie 9
VY_32_INOVACE_198_předpřítomný čas kvíz
VY_32_INOVACE_199_podmínkové věty I.
VY_32_INOVACE_200_waswere

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7
VY_32_INOVACE_231_Čapek
VY_32_INOVACE_232_Erben
VY_32_INOVACE_233_Hrabal
VY_32_INOVACE_234_Jirásek
VY_32_INOVACE_235_Němcová
VY_32_INOVACE_236_Neruda
VY_32_INOVACE_237_pojmy
VY_32_INOVACE_238_Poláček
VY_32_INOVACE_239_Svěrák
VY_32_INOVACE_240_Werich

 

PŘÍRODOVĚDA 4, 5
VY_32_INOVACE_101_polní plodiny
VY_32_INOVACE_102_oběh vody v přírodě
VY_32_INOVACE_103_rostliny
VY_32_INOVACE_104_součásti neživé přírody
VY_32_INOVACE_105_živočichové
VY_32_INOVACE_106_smyslová soustava 2
VY_32_INOVACE_107_lidské tělo
VY_32_INOVACE_108_dělení rostlin
VY_32_INOVACE_109_vesmí galaxie
VY_32_INOVACE_110_dýchací soustava
VY_32_INOVACE_111_kostra horní dolní končetiny
VY_32_INOVACE_112_kostra lebky, páteře, hrudníku
VY_32_INOVACE_113_krevní oběh
VY_32_INOVACE_114_pohybová soustava
VY_32_INOVACE_115_kůže
VY_32_INOVACE_116_svaly
VY_32_INOVACE_117_rozlišování podobných znaků živočichů a rostlin
VY_32_INOVACE_118_sluneční soustava
VY_32_INOVACE_119_smyslová soustava 1
VY_32_INOVACE_120_trávící soustava

 

MATEMATIKA 4, 5
VY_32_INOVACE_131_dělení se zbytkem
VY_32_INOVACE_132_násobení
VY_32_INOVACE_133_opakování násobení dělení
VY_32_INOVACE_134_písemné sčítání
VY_32_INOVACE_135_sčítání
VY_32_INOVACE_136_závislosti a vztahy mezi čísly
VY_32_INOVACE_137_jednotky času
VY_32_INOVACE_138_obvody obrazců
VY_32_INOVACE_139_procvičování násobení dělení
VY_32_INOVACE_140_určování celku

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8
VY_32_INOVACE_201_literární pojmy
VY_32_INOVACE_202_frazémy
VY_32_INOVACE_203_o jazyce
VY_32_INOVACE_204_podstatná jména
VY_32_INOVACE_205_poměr mezi větnými členy
VY_32_INOVACE_206_práce s textem
VY_32_INOVACE_207_předložky
VY_32_INOVACE_208_předpony
VY_32_INOVACE_209_procvičování literatury
VY_32_INOVACE_210_slohové útvary
VY_32_INOVACE_211_slova přejatá
VY_32_INOVACE_212_slovesa
VY_32_INOVACE_213_slovesný vid
VY_32_INOVACE_214_spisovatelé
VY_32_INOVACE_215_sv. Kateřina
VY_32_INOVACE_216_třída a vzor
VY_32_INOVACE_217_příslovečné určení
VY_32_INOVACE_218_větné členy
VY_32_INOVACE_219_věty hlavní
VY_32_INOVACE_220_věty vedlejší

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7
VY_32_INOVACE_221_Brněnské kolo
VY_32_INOVACE_222_skloňování názvů částí těla
VY_32_INOVACE_223_opakování
VY_32_INOVACE_224_pojmy
VY_32_INOVACE_225_práce s textem básně
VY_32_INOVACE_226_předložky
VY_32_INOVACE_227_slovesa
VY_32_INOVACE_228_souvětí
VY_32_INOVACE_229_trpný rod
VY_32_INOVACE_230_význam slov