Informace pro vycházející žáky

 

Přijímací řízení na SŠ

 

Veškeré důležité informace ohledně přihlášek a jednotné přijímací zkoušky naleznete zde:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

Odkazy pro volbu povolání

http://www.infoabsolvent.cz/

http://www.stredniskoly.cz/

www.mpsv.cz

www.uradprace.cz

http://www.seznamskol.eu/

 

Informace o přijímacím řízení

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Deset kroků před rozhodnutím

https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-17/Deset-kroku-pred-rozhodnutim

 

Informativní brožura  “Průvodce devítkou 2021-2022”,žákům a rodičům usnadňuje
orientaci v tom, co vše je v průběhu deváté třídy čeká. Najdou zde přehled všech
zásadních informací, ale i odpovědi na nejčastější otázky, které se váží  k výběru
budoucího povolání či studia. 

 

Můžete se podívat zde: Průvodce devítkou 2021-2022

Další podporu v průběhu školního roku mohou deváťákům i rodičům poskytnout 2 x
měsíčně zasílané informační newslettery, ve kterých jsou informace o aktuálních
tématech, ale i případných změnách (těch bylo loni díky epidemii poměrně hodně).
Registrovat se k odběru je možné zde: newslettery.

 

Brožura i zasílání newsletterů jsou rodičům k dispozici zdarma.

 

Kariérový poradce

 

Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání, při vyplňování přihlášek na střední školy, při odvolacím řízení spolupracuje s úřadem práce a se zástupci středních škol, podává informace o středních školách a poskytuje jejich propagační materiály pečuje o žáky, kteří ukončí základní vzdělávání dříve než v devátém ročníku.

 

Konzultační hodiny

 

Individuální termíny po předchozí domluvě telefonicky nebo emailem.