Informace pro vycházející žáky

 

Přijímací řízení na SŠ

 

Veškeré důležité informace ohledně přihlášek a jednotné přijímací zkoušky naleznete zde:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

Odkazy pro volbu povolání

http://www.infoabsolvent.cz/

http://www.stredniskoly.cz/

www.mpsv.cz

www.uradprace.cz

www.istp.cz

http://www.seznamskol.eu/

 

Informace o přijímacím řízení

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Deset kroků před rozhodnutím

https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-17/Deset-kroku-pred-rozhodnutim