Informace pro vycházející žáky

 

1.Kariérové poradenství naleznete na webových stránkách:

 

www.vyberskoly.cz

www.vzdelavanivsem.cz

www.jcmm.cz  – výběr škol pomocí filtrů

 

Podrobnosti jsou uvedeny  v souboru: Kariérové poradenství

 

2. Informace k přijímacímu řízení jsou zveřejňovány na webových stránkách:

www.jmskoly.cz

www.msmt.cz

www.cermat.cz

www.vyberskoly.cz

www.infoabsolvent.cz

www. Jednotlivých středních škol.

 

Podrobnosti jsou uvedeny v souboru: Přijímací řízení

 

Kariérový poradce

 

Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání, při vyplňování přihlášek na střední školy, při odvolacím řízení spolupracuje s úřadem práce a se zástupci středních škol, podává informace o středních školách a poskytuje jejich propagační materiály pečuje o žáky, kteří ukončí základní vzdělávání dříve než v devátém ročníku.

 

Konzultační hodiny

 

Individuální termíny po předchozí domluvě telefonicky nebo emailem.