Les na jaře

– žáci se seznamují s našim nejrozšířenějším ekosystémem, kterým je les
– na základě pozorování a měření si ověřují své vědomosti a zkušenosti o lese a významu přírody pro člověka