Lidice pro 21. století

Naše škola se letos poprvé zúčastnila mezinárodní vědomostní soutěže „Lidice pro 21. století“, kterou vyhlašuje Památník Lidice ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Je určena dětem a žákům ve věku 10-19 let a jejím cílem je zachování památky lidických občanů, zavražděných nacisty v roce 1942, a prohlubování znalostí mladé generace o této historické události. Naši školu reprezentovali Natálie Nevrklová (9. ročník) a Petr Veselý (8. ročník). Oba zmínění absolvovali vědomostní test a vytvořili volný literární útvar na jedno ze čtyř daných témat. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 2177 žáků z České republiky, Slovenska a Polska, přičemž postupovalo pouze 21 soutěžících z každé kategorie. I když se našim studentům nepodařilo postoupit, zcela jistě se díky soutěži dozvěděli nové informace a rozšířili své obzory o něco dále, což je jedním ze smyslů konání soutěže.

Kristýna Štípková