Mikulášská nadílka ve škola

Po dvou letech přišel Mikuláš, anděl a čert i do školy. A že se některé děti řádně připravily! K vidění bylo mnoho malých andílků i velkých čertů.

Poté, co mikulášská skupina opustila mateřskou školku, přišla do základní školy a navštěvovala třídu po třídě. Někteří žáci byli po celý rok hodní, a tak jím Mikuláš něco nadělil. No, dokonce někde i plný košík. Ale nemyslete si, že čert byl klidný, tichý. Ba naopak, ten vyváděl, až se někteří  lekali. Ach to svědomí!

Jitka Šufajzlová

Foto Mikuláš 2. ročník
20221205_101509945
Selfí s čertem