Návštěva předškoláků v 1. třídě

V úterý 21. 3. navštívili naši předškoláci 1. třídu.
Již ráno jsme se dříve nasvačili, abychom byli ve škole včas. Děti šly do školy s nadšením a očekáváním, co se tam bude dít. Hned u vchodu nás přivítala paní asistentka a uvedla do třídy prvňáčků, kde už měly naše děti nachystané židličky. Tam se usadily a zazvonil zvonek, který ohlašoval začátek hodiny. Děti mlčky seděly a poslouchaly. Paní učitelka nás mile přivítala a začala hodina matematiky. Prvňáci měli nachystané různé pomůcky na stole a pilně pracovali s paní učitelkou, řešili příklady, pracovali na interaktivní dotykové tabuli a každý postupně šel vyřešit nějaký příklad. Také si to vyzkoušely i všechny děti ze školky na jednoduchých příkladech. A jak jim to šlo! Nakonec děti pracovaly i s magnetickými tabulkami společně s prvňáky a určovaly geometrické tvary. Náhle zazvonil zvonek upozorňující na konec hodiny a začátek velké přestávky. Tak rychle nám to uteklo. Prvňáci předškolákům ukázali, jak to chodí ve škole i o přestávkách a provedli je i do ostatních tříd za kamarády. Děti se ani nechtěly vracet do školky. Plny dojmů a zážitků pak s nadšením vyprávěly ve školce ostatním dětem, co dělaly ve škole a jak už se tam těší.
Za tuto návštěvu děkujeme paní učitelce, paní asistence a prvňáčkům.
Lucie Blatanová

330367421_1608879212918860_6582409993081627179_n
336930799_174819112072274_8635179395705383304_n
338367212_239407641869882_3312167946069754715_n
336982207_672056908056749_7337334255468335552_n