Novinky v ZŠ

Nový školní rok přináší do naší školy dvě novinky: novou učebnu výpočetní techniky a víceúčelové hřiště.

Díky projektu Modernizace výuky cizích jazyků prostřednictvím IT technologií v ZŠ Vlasatice se podařilo ve škole vybudovat učebnu výpočetní techniky, která bude sloužit především výuce anglického a německého jazyka a výuce informatiky, bude tak podpořen rozvoj komunikativních kompetencí v cizích jazycích a kompetencí v informačně technologické oblasti. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií částkou 1.500.704,06- Kč, celkové náklady projektu činily 1.579.688,49- Kč.

Obec Vlasatice vybudovala za budovou základní školy krásné víceúčelové hřiště, které bude využívat nejen škola v rámci výuky tělesné výchovy nebo v rámci zájmových kroužků, ale také veřejnost. Výstavba hřiště, jejíž cena přesáhla 7 milionů Kč, byla částečně financovaná z dotace Ministerstva pro místní rozvoj (4.798.467 Kč), částečně Obcí Vlasatice.

Za žáky ZŠ i děti z MŠ děkujeme Obci Vlasatice za možnost zkvalitnit hodiny TV i možnost rozšířit volnočasové aktivity dětí.

 

Alena Králová

IMG_5832
IMG_5830
IMG_5848