Obědy pro děti

Obědy do škol – WOMEN FOR WOMEN

 

Od 2. 1. 2017 se nám opět díky finančnímu daru společnosti WOMEN FOR WOMEN o. p. s. podařilo zajistit pěti našim žákům obědy zdarma. Celková částka na půl roku činí 12 546 Kč pro všechny žáky. Administrace tohoto projektu nijak nezatěžuje rodiče, rodiče svým podpisem pouze vyjádří svůj souhlas se zapojením do projektu. Ředitelka školy poté vyplňuje jednotlivé žádosti, které musí splňovat daná kritéria. Potom záleží na hodnotící komisi, která rozhodne, zda dané dítě má nárok na dotovaný oběd, či ne.

 


 

O projektu

 

Projekt Obědy pro děti je projektem obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám, případně i mužům s dětmi, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.

 

Partnery jsou v tomto projektu základní školy, popř. školní jídelny, které jsou samostatné příspěvkové organizace. Finanční příspěvek se neposkytuje přímo rodinám dětí, ale převádějí se na účet příspěvkové organizace (v našem případě na základní školu).

 

Jsme rádi, že i naše škola dostala možnost zapojit se do tohoto projektu a pěti našim žákům jeho prostřednictvím obědy hradit.

 

Více informací se můžete dočíst na

Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka