Obědy pro žáky v době distanční výuky

Ředitelka ZŠ informuje, že v době distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd. Pokud byste měli zájem odebírat tento oběd, musíte si ho nahlásit nejpozději den předem do 14.00 hodin.

Oběd se vydává do jídlonosiče pouze v době od 11.00 do 11.15 hodin. Pro výdej oběda zvoňte na zvonek kuchyně.

Oběd nesmí vyzvedávat žák školy, kterému je zakázána prezenční výuka ve škole, oběd tudíž může vyzvednout rodič, prarodič apod.