PÉČE O DĚTI I. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE SPRÁVNÍM OBVODU ORP POHOŘELICE

Je spolufinancován Evropskou unií.

 

Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0./19_107/0016385

Realizace aktivit zaměřených na podporu zařízení péče o děti I. stupně základních škol v době mimo školního vyučování a doplňkových aktivit, které rodičům dětí I. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti.