Pokračování Projektu péče o děti I. stupně

Pro rodiče žáků I. stupně máme velmi dobrou zprávu. Město Pohořelice obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na pokračování projektu Příměstské tábory a dětské kluby od 1. 7. 2021. My můžeme tedy dále nabízet ranní klub (družinku) a příměstské tábory až do 31. 12. 2022. Abychom mohli tyto služby nabízet do konce školního roku 2022/2023, dohodli jsme se zřizovatelem ZŠ a MŠ Vlasatice, že od 1. 1. 2023 do 31. 7. 2023 tento projekt dofinancuje z vlastních zdrojů. Děkujeme.

Více informací se dozvíte zde

Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka